28 lipca 2021

Środa, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

Św. Rozalia

OPIEKUNKA: Jest przyzywana w epidemiach dżumy.

PATRONKA: Palermo. IMIĘ: pochodzi z łaciny i oznacza „kwiat róży”.

Według legendy była córką księcia Sinibalda. Dziewica i pustelnica z XII wieku, prowadziła życie wypełnione pokutą i modlitwą w grocie na górze Pellegrino na Sycylii, być może pragnąc uciec przed małżeństwem narzuconym jej przez ojca. Jej kult, rozpowszechniony już w XIII wieku, ożywił się w wieku XVII, kiedy odnaleziono jej relikwie. Często przedstawia się ją z krucyfiksem i czaszką oraz różami we włosach.