29 września 2020

Wtorek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Św. Grzegorz Wielki

OPIEKUN: muzyków, śpiewaków, wytwórców pasmanterii i guzików, nauczycieli, papieży. Bywa przyzywany przeciw dżumie i dnie. IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „ten, który czuwa”.

Urodził się około 540 roku we wpływowej i arystokratycznej rodzinie rzymskiej. Po studiach prawniczych otrzymał urząd zarządcy Rzymu. Po kilku latach wybrał jednak życie monastyczne, zakładał klasztory i angażował się w pomoc potrzebującym.

Był papieżem od 590 roku, prowadził liczne dzieła miłosierdzia i misje. Święty Grzegorz Wielki, prawodawca na polu liturgii i śpiewu sakralnego, zostawił po sobie ważne pisma o charakterze duszpasterskim, moralnym i duchowych. Zmarł w 604 roku, a jego kult natychmiast się rozpowszechnił.