18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Elpidiusz

IMIĘ: pochodzi z greckiego i znaczy „nadzieja”. Żył w IV wieku, prawdopodobnie w rejonie Piceno. Mógł być eremitą z Jerycha albo pochodzić z Kapadocji, a następnie dotrzeć do Włoch. Według innych źródeł, należy go utożsamiać z uczniem Świętego Bazylego.

Biografie średniowieczne nie są wiarygodne, ale tak szeroko rozpowszechniony kult potwierdza istnienie świętego. Ikonografia przedstawia Elpidiusza w stroju żołnierza lub w szatach opata.