18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Idzi

OPIEKUN: chromych, trędowatych i mamek.

Jest przyzywany w sytuacjach lęku.

IMIĘ: pochodzi z późnołacińskiego, znaczy

„koziołek”.

Idzi urodził się prawdopodobnie w pierwszej

połowie VII wieku w Atenach. Udał się

do Prowansji i założył klasztor, nazwany

później jego imieniem. Tam też zmarł około

710 roku. Według legendy, król gocki Wamba

podczas polowania niechcący zranił strzałą

Idziego. W akcie zadośćuczynienia podarował

Idziemu cały teren, na którym powstała

następnie wspólnota mnisza.

Świętego przedstawia się w szatach benedyktyńskich

z łanią zranioną strzałą.