28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.