17 lutego 2020

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Św. Augustyn

OPIEKUN: drukarzy i teologów. IMIĘ: pochodzi z łaciny, znaczy „poświęcony przez augurów, czcigodny”.

Aureliusz Augustyn urodził się w Tagaście w Afryce Północnej w 354 roku. Studiował retorykę i filozofię, zrezygnował z chrześcijaństwa, by wkroczyć na drogę manicheizmu. Był nauczycielem gramatyki, retoryki i filozofii w Tagaście, Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Kazania biskupa Ambrożego, a także modlitwy matki, Moniki, doprowadziły go do nawrócenia i przyjęcia chrztu w 386 roku. W roku 388 powrócił do Afryki, by żyć we wspólnocie zakonnej. W roku 391 otrzymał święcenia kapłańskie. Był biskupem Hippony od 396 roku. Zmarł w roku 430.

Jest przedstawiany w szatach biskupich, zajęty studiowaniem pism.