22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Ludwik IX (król)

OPIEKUN: fryzjerów, sprzedawców galanterii, stolarzy, gorzelników, hafciarzy, kamieniarzy, tercjarzy franciszkańskich.

PATRON: Francji. IMIĘ: pochodzenia frankońskiego, znaczy „słynny w walce”.

Syn Ludwika VIII, króla Francji, urodził się w Poissy w 1214 roku. Rządził z wielkim poczuciem sprawiedliwości, prowadził pobożne, ascetyczne życie. Zmarł w 1270 roku w Tunisie, podczas ósmej krucjaty krzyżowej, na skutek epidemii dżumy. Jego kult natychmiast się rozpowszechnił.

Przedstawia się go w szatach królewskich z liliami monarchii francuskiej, z koroną cierniową jako atrybutem, z relikwią, którą przywiózł z Ziemi Świętej.