24 stycznia 2020

Piątek, II Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy

Św. Róża z Limy

OPIEKUNKA: ogrodników i sióstr dominikanek. Jest przyzywana przeciwko gorączce, puchlinie wodnej i bólom brzucha.

PATRONKA: Ameryki Łacińskiej, Peru i Filipin. ATRYBUTY: róże i Dziecię Jezus.

IMIĘ: pochodzi z łaciny, oznacza kwiat róży. Isabella Flores de Oliva, później nazywana Różą, urodziła się w Limie w 1586 roku, z rodziców pochodzenia hiszpańskiego. Wstąpiła do trzeciego zakonu dominikańskiego, a ponieważ w Peru nie było klasztorów, żyła ślubami w szałasie w ogrodzie własnego domu, w stanie nędzy i umartwienia, doświadczając ekstaz. Zmarła w 1617 roku.

Została kanonizowana w 1671 roku jako pierwsza święta Ameryki. Jest przedstawiana jako młoda kobieta w habicie dominikańskim.