31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wiwat dzisiaj Boskiej Istności

1. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
Gdy zstępuje z nieba niskości:
Już się ono spełniło,
To co w proroctwach było,
Wesoło na ziemi,
Gdy Boga widzimy,
Krzyknij, świecie, z wielkiej radości.

2. Już Proroków pismo spełnione,
Gdy widzimy Słowo wcielone;
Każdy się dziś weseli,
Gdy słyszy, że Anieli
Bogu wyśpiewują,
Pokój oznajmują;
Serce całe radość przenika.