18 listopada 2019

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Wiwat dzisiaj Boskiej Istności

1. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
Gdy zstępuje z nieba niskości:
Już się ono spełniło,
To co w proroctwach było,
Wesoło na ziemi,
Gdy Boga widzimy,
Krzyknij, świecie, z wielkiej radości.

2. Już Proroków pismo spełnione,
Gdy widzimy Słowo wcielone;
Każdy się dziś weseli,
Gdy słyszy, że Anieli
Bogu wyśpiewują,
Pokój oznajmują;
Serce całe radość przenika.