17 września 2021

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Św. Wawrzyniec

OPIEKUN: właścicieli smażalni, karczmarzy, kucharzy, bibliotekarzy, księgarzy, cukierników, strażaków i szklarzy. Jest przyzywany przeciw pożarom i lumbago. IMIĘ: z łaciny, znaczy „pochodzący z miasta Laurentum”.

PATRON: przewodników sudeckich oraz ratowników GOPR

Według legendy urodził się w Hiszpanii i został wezwany przez papieża Sykstusa II, aby został diakonem w Rzymie. Rozdał ubogim wszystkie dobra Kościoła, których cesarz Walerian domagał się jako trybutu. Aresztowany w 258 roku i torturowany na rozpalonym ruszcie, miał – według tradycji ludowej – tuż przed śmiercią powiedzieć do cesarza: „Z tej strony jestem już upieczony, teraz przewróć mnie na drugą, a potem zjedz!”. Przedstawia się go w dalmatyce, z księgą, a także z jałmużną, rusztem i palmą.