15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Edyta Stein

PATRONKA: Europy

IMIONA: Teresa, pochodzenia greckiego, znaczy „łowczyni”; z niemieckiego „mocna kobieta”. Benedykta, z łaciny, „pobłogosławiona”. Edyta Stein, bo tak nazywała się przed wstąpieniem do karmelu Teresa Benedykta od Krzyża, urodziła się w 1891 roku w niemieckiej rodzinie żydowskiej.

Wychowana w tradycji żydowskiej, w wieku czternastu lat zadeklarowała swój ateizm. W trakcie studiów filozoficznych zbliżyła się do wiary katolickiej. Po nawróceniu przyjęła chrzest w 1922 roku. Przerwała karierę naukową z powodu wprowadzenia w III Rzeszy ustaw rasowych. Wstąpiła do karmelu w Kolonii, gdzie przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. W 1942 roku zginęła w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.