15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Jan Maria Vianey

OPIEKUN: proboszczów. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Urodził się w chłopskiej rodzinie w Dardilly we Francji w 1786 roku.

Z trudem doszedł do święceń kapłańskich w wieku trzydziestu dwóch lat, a w 1818 roku została mu powierzona opieka nad Ars, zdechrystianizowanym miasteczkiem, które przywrócił do wiary własną modlitwą, umartwieniem i przykładem. Ars stało się miejscem pielgrzymkowym, gdzie „święty proboszcz” spowiadał bezustannie całymi godzinami. Święty proboszcz z Ars zmarł w 1859 roku, został kanonizowany w roku 1925.

Często przedstawia się go obok konfesjonału, w komży, ze stułą i krzyżem