20 września 2021

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Św. Alfons Maria Liguori

OPIEKUN: teologów IMIĘ: pochodzi z niemieckiego i znaczy „dzielny, szlachetny”.

Urodził się koło Neapolu w 1696 roku. Rozpoczął karierę sądowniczą, ale zrezygnował z niej, by poświęcić się Bogu i w 1726 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Wypełniał swą misję wśród ludowych warstw Neapolu, założył zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), przeznaczone do misji ludowych. W 1762 roku został mianowany biskupem. Zmarł w 1787 roku, został kanonizowany w roku 1839, a od 1871 roku jest doktorem Kościoła.

Przedstawia się go w szatach kapłańskich lub biskupich, zawsze w postawie modlitewnej.