17 listopada 2019

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Syrus z Pawii

PATRON: Pawii i wielu kościołów we Włoszech.

IMIĘ: z łaciny, oznacza „pochodzącego z Syrii”.

Był pierwszym biskupem Pawii i ewangelizował różne miasta na północy Włoch.

Historia Syrusa ma charakter legendarny, została prawdopodobnie napisana w celu potwierdzenia prymatu Kościoła w Pawii nad Kościołem ambrozjańskim. Jedna z tradycji utożsamia świętego z chłopcem, który zaoferował Jezusowi chleby i ryby przed cudem rozmnożenia. Po Pięćdziesiątnicy miał on dotrzeć do Italii, podróżując ze Świętym Piotrem. Według innej tradycji, Syrus był uczniem Hermagorasa, pierwszego biskupa Akwilei.

Jest przedstawiany w szatach biskupich.