18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Nazariusz i Celsus

OPIEKUN: Nazariusz przywoływany jest w przypadku chorób oczu.

IMIONA: Nazariusz, pochodzenia hebrajskiego, znaczy „poświęcony”; Celsus pochodzi z łaciny, znaczy „wywyższony”.

Czczeni są w Mediolanie po cudownym odnalezieniu ich ciał przez Świętego Ambrożego w 395 roku. Na ich grobach zostały postawione dwie nowe bazyliki, a ich kult rozpowszechnił się znacząco na całym Zachodzie. Ponieśli męczeństwo prawdopodobnie w I wieku, choć niektóre legendy opisują ich śmierć podczas prześladowań za Dioklecjana (III–IV wiek). Ta sama tradycja utożsamia Celsusa z dziewięcioletnim dzieckiem ochrzczonym przez Nazariusza, ewangelizatora Galii.