18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Daniel

PATRON: górników. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego i znaczy „Bóg jest moim sędzią”.

Pochodził z możnego rodu, urodził się w pokoleniu Judy. W bardzo młodym wieku został wywieziony do Babilonii, w 605 roku przed Chr., podczas pierwszego zniszczenia Jerozolimy. Wraz z innymi młodymi arystokratami był paziem na dworze Nabuchodonozora. Wychowany w kulturze babilońskiej, wyróżniał się zdolnością interpretowania snów, dzięki której doszedł do wysokich stanowisk. Pozostał zawsze wierny religii żydowskiej, przez co miał wielu nieprzyjaciół i narażał się nawet na śmierć.

Jest przedstawiany jako młody prorok ze zwojem lub księgą, czasami otoczony lwami albo jako broniący podstępnie oskarżonej Zuzanny.