24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Sekunda i Rufina

ATRYBUT: palma. IMIONA: obydwa pochodzenia łacińskiego, Sekunda znaczy „druga (córka)”, a Rufina – „ruda”.

Sekunda i Rufina, jak głosi tradycja, były siostrami, chrześcijankami, narzeczonymi dwóch młodzieńców, którzy dokonali apostazji. W zaistniałej sytuacji postanowiły więc złożyć ślub dziewictwa za co zostały postawione przed sądem. Ich męczeństwo nastąpiło około 260 roku za cesarza Waleriana i Galiena przy via Cornelia. Rufina została ścięta, natomiast Sekundę pobito pałkami na śmierć.

Obie dziewice, których kult był rozpowszechniony już w IV wieku, są przedstawiane w momencie męczeństwa.