20 czerwca 2021

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dwunasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Weronika Giuliani

IMIĘ: pochodzi z greckiego i znaczy „zwycięska”.

Urodziła się w 1660 roku, na chrzcie otrzymała imię Urszula, jednak kiedy w wieku osiemnastu lat wstąpiła do klasztoru klarysek w Citta di Castello, obrała imię Weronika. Wielka mistyczka, miała liczne objawienia, które z polecenia swego kierownika duchowego starannie spisywała przez trzydzieści lat w dzienniku, opublikowanym później pod tytułem Ukryty skarb. Otrzymała stygmaty, zmarła w 1727 roku. Została kanonizowana w 1839 roku.

Jest przedstawiana w habicie klarysek, jako adorująca krzyż, z koroną cierniową i narzędziami Męki.