17 lutego 2020

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Św. Jan z Dukli

PATRON: diecezji przemyskiej i Lwowa. IMIĘ: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.

Przyszedł na świat w Dukli w 1414 roku. W młodym wieku wstąpił do franciszkanów, ale po wysłuchaniu kazania św. Jana Kapistrana, który w tym czasie przebywał w Polsce, przeszedł do bernardynów i gorliwie głosił Ewangelię, zwłaszcza wśród rosyjskich i armeńskich schizmatyków. W 1474 r. dodawał otuchy – błogosławiąc Najświętszym Sakramentem – mieszkańcom Lwowa, którzy bronili miasta przed Mongołami. Najeźdźcy zmuszeni zostali do ucieczki, a Jana nazwano „błyskawicą na niewiernych”.

Umarł 29 września 1484 roku we Lwowie. Spoczywa w Dukli.