18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Willibald

PATRON: miasta Eichstätt, producentów kart. IMIĘ: pochodzenia niemieckiego, znaczy „bardzo śmiały”.

Mnich wędrowny, urodzony w Wesse, w południowej Anglii, żył mniej więcej w latach 700–786. Pielgrzymował do Ziemi Świętej a w drodze powrotnej zatrzymał się w Rzymie. Otrzymał od papieża Grzegorza II zadanie odrodzenia w Montecassino wspólnoty mnichów, rozproszonej w poprzednim stuleciu przez księcia longobardzkiego Zottona. Następnie został wysłany do Niemiec i otrzymał święcenia kapłańskie. W 741 roku Grzegorz III mianował go biskupem Eichstatt, gdzie prowadził intensywną działalność wędrownego kaznodziei. Zmarł w opinii świętości.

Jest przedstawiany w szatach mniszych.