22 października 2021

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Św. Antoni Maria Zaccaria

ATRYBUTY: hostia, kielich, lilia.

IMIONA: Antoni, pochodzenia greckiego, znaczy „urodzony wcześniej”; Maria, z egipskiego, znaczy „umiłowana przez Boga”, z hebrajskiego „pani”; Zaccaria pochodzi z aramejskiego i znaczy „pamięć Boga”. Urodził się w Cremonie w 1502 roku.

Najpierw był lekarzem, potem kapłanem. Aby naprawić niedostatki Kościoła, tworzył grupy duchowe świeckich i założył Zgromadzenie Synów Świętego Pawła, nazwanych później barnabitami. Zmarł w Cremonie 5 lipca 1539 roku, został kanonizowany w 1897 roku.

Zwykle przedstawia się go w czarnej sutannie, z lilią i krucyfiksem jako atrybutami.