28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Św. Processus i Martynian

OPIEKUNOWIE: strażników i policji penitencjarnej. IMIONA: obydwa pochodzenia łacińskiego.

Processus znaczy „idący przodem”, Martynian znaczy „należący do Marsa”. Byli strażnikami w więzieniu Mamertinum, gdzie według tradycji zostali zamknięci Piotr i Paweł przed męczeństwem.

Nawrócili się dzięki przepowiadaniu apostoła i poprosili o chrzest. Święty Piotr cudownie wyprowadził potrzebną do tego wodę ze skały. Poinformowany o tym nawróceniu sędzia Paulinus, na próżno na wszelkie sposoby usiłował wpłynąć na ich decyzję stosując straszne tortury. W końcu kazał ich ściąć przy via Aurelia.

Zwykle są przedstawiani jako poddawani torturom.