31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Pójdźmy, pójdźmy, aż do Betlejem

1. Pójdźmy, pójdźmy, aż do Betlejem
a oglądajmy to Słowo, co stało się:
Maryję z Józefem, wraz z Dzieciąteczkiem
położonym w żłobie ubogim.

Ref.: "Gloria, gloria, in excelsis Deo"

2. Anioł Pański mówił pasterzom:
Oto wesele wielkie opowiadam wam,
I dziś się narodził, z nieba przychodził,
Chrystus, Pan wasz, w mieście Dawida".

Ref.: "Gloria, gloria, in excelsis Deo"

3. A natychmiast z onym Aniołem
Przybyło wiele Zastępów z niebieskich sfer.
Boga wysławiają, hymny śpiewają:
Chwała Bogu na wysokości".

Ref.: "Gloria, gloria, in excelsis Deo"

4. A kwapiąc się, przyszli pasterze,
I tam znaleźli w stajence tak ubogiej:
Maryję, Józefa, także Jezusa.
Niemowlątko w żłobie leżące.

Ref.: "Gloria, gloria, in excelsis Deo"