17 lutego 2020

Poniedziałek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Św. Cyryl Aleksandryjski

PATRON: Aleksandrii w Egipcie. IMIĘ: pochodzi z perskiego, znaczy „młody król”.

Urodził się między 370 a 380 rokiem, prowadził życie pustelnicze, po czym wstąpił do wspólnoty zakonnej, przekonany przez swojego wuja, który był patriarchą. W 412 roku sam został patriarchą Aleksandrii, który to urząd pełnił w sposób zdecydowany, zwalczając herezje, zwłaszcza nestoriańską, co doprowadziło go do konfliktu z Nestoriuszem, patriarchą Konstantynopola. Cyryl należy do największych teologów i egzegetów Wschodu, nosi przydomek „pieczęci wszystkich ojców”. Zmarł w 444 roku.

Jest przedstawiany w szatach biskupich.