17 listopada 2019

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli

1. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli
śpiewania anielskiego
Znaleźli w żłobeczku, w Betlejem miasteczku
Jezusa maleńkiego;
Osioł Mu z wołem usługują,
Klękają, znając adorują
Stworzyciela swojego.

2. Widząc to pasterze, i bydlęta szczerze,
Nieme, pokłon oddają,
Padli na kolana, tak wielkiego Pana
Zaśpiewawszy, witają:
Zawitaj, Boże utajony,
Z Panienki czystej narodzony".
Na twarze upadają.