12 czerwca 2021

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Św. Grzegorz Jan Barbarigo

OPIEKUN: Szczególne miejsca kultu: Bergamo, katedra w Padwie.

IMIONA: Grzegorz – z gr., znaczy „ten, który budzi”, Jan – z hebr. „dar Pana”. Urodził się w 1625 roku w Wenecji. Początkowo uczył go ojciec, później odbył studia prawnicze w Padwie, po czym rozpoczął karierę dyplomatyczną. Przebywał w Munster podczas podpisania Traktatu Westfalskiego, a krótko potem został kapłanem.

W 1656 roku papież Aleksander II wezwał go do Rzymu, aby opiekował się chorymi podczas epidemii dżumy. Następnie został mianowany biskupem Bergamo i wprowadzał w tej diecezji rozporządzenia kontrreformacji. Jako kardynał i biskup Padwy zakładał szkoły katechetyczne i instytuty uniwersyteckie.

Zmarł w 1697 roku, został ogłoszony błogosławionym w 1761 roku, a świętym dopiero w 1960 roku przez Jana XXIII.