15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. brat Albert

PATRON: zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „wszystko jasne”. Może być zdrobnieniem od imienia Adalbert, które znaczy „wyraźnie szlachecki”.

Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi. W powstaniu styczniowym utracił nogę, musiał też opuścić kraj. Po krótkich studiach w Paryżu i Gandawie przyjechał do Krakowa, aby je kontynuować w Akademii Sztuk Pięknych. Następnie kształcił się artystycznie w Monachium.

Dorobek Adama Chmielowskiego to 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Brat Albert, bo takie imię zakonne obrał, założył Zgromadzenie Braci Albertynów, a następnie, w roku 1891 Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916 roku.