15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Cyryk i Julita

OPIEKUN: Cyryk – dzieci.

IMIONA: Cyryk pochodzi z greckiego, znaczy „pan”; Julita, pochodzenia łacińskiego, znaczy „zadowolona”.

Legenda głosi, że byli to matka z synem, którzy ponieśli śmierć za czasów Dioklecjana, być może w Cylicji, w IV wieku. Zaledwie trzyletni Cyryk miał umrzeć krótko przed ścięciem matki, gwałtownie rzucony o ziemię przez przesłuchującego ich sędziego, ponieważ także on wyznał swoją wiarę.

Ich kult jest bardzo rozpowszechniony w Europie, a od średniowiecza oboje są zwykle przedstawiani razem.