15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Bł. Michał Kozal

ATRYBUTY: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.

IMIĘ: z hebrajskiego „któż jak Bóg?” Urodził się 25 września 1893 roku we wsi Nowy Folwark koło Krotoszyna. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 lutego 1918 roku w Gnieźnie. W czerwcu 1939 roku papież Pius XII powołał go na funkcję biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.

7 listopada 1939 został aresztowany przez Gestapo wraz z profesorami i alumnami, po pewnym czasie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Mimo licznych prześladowań niósł posługę duchową chorym i umierającym za co był bity i maltretowany. 26 stycznia 1943 roku został zamordowany zastrzykiem fenolu. 14 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.