15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Antoni z Padwy

OPIEKUN: sierot, więźniów, rozbitków, ciężarnych, kobiet bezpłodnych, chorych dzieci, szklarzy i rekrutów. Przyzywa się go, aby znaleźć zgubione przedmioty, a także jako pomoc w znalezieniu odpowiedniego męża.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „urodzony wcześniej”.

Urodził się w Lizbonie w 1195 roku, wstąpił początkowo do kanoników augustianów, ale w 1220 roku został franciszkaninem. Był kaznodzieją, a wybitnie uzdolniony w sztuce oratorskiej, uczył na różnych uniwersytetach Europy. W końcu osiadł w Padwie, gdzie zajął się wyłącznie przepowiadaniem.

Zmarł w 1231 roku, został kanonizowany w 1232 roku, zaledwie jedenaście miesięcy po śmierci. W 1946 roku ogłoszono go doktorem Kościoła. Jest przedstawiany w habicie franciszkańskim, z księgą, chlebem, płomieniem, sercem, lilią i Dzieciątkiem Jezus.