28 lutego 2020

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Piątek po Popielcu

Bł. Bogumił

OPIEKUN: Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.

IMIĘ: staropolskie imię męskie oznaczające: „miły Bogu” lub „miłujący Boga”.

Bogumił urodził się ok. 1135 roku. Wstąpił do cystersów, gdzie przyjął imię Piotr. Wkrótce też został opatem klasztoru w Koprzywnicy k. Sandomierza (1184). W 1185 roku był już biskupem w Poznaniu, a w latach 1187–98 arcybiskupem gnieźnieńskim. Z arcybiskupstwa zrezygnował w 1198 roku, aby udać się do pustelni.

Tam spędził swe ostatnie lata życia na surowej pokucie, modlitwie i umartwieniu (zmarł około roku 1203–1204). Bogumiła beatyfikował 27 maja 1925 roku papież Pius XI.