8 maja 2021

Sobota, V Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Św. Robert z Newmister

PATRON: cystersów.

IMIĘ: pochodzi z niemieckiego i znaczy „jaśniejący chwałą”.

Urodził się w Gargrave w Irlandii około 1100 roku, studiował w Paryżu, a po powrocie do ojczyzny otrzymał święcenia kapłańskie i nominację na rektora. W 1132 roku przyłączył się do mnichów benedyktyńskich w nowej fundacji w Fontains.

Następnie był mianowany opatem w Newminster i w znaczący sposób przyczynił się do ożywienia tego opactwa. Miał dar proroctwa, oddawał się uczynkom miłosierdzia i modlitwie.

Za pomocą tego ostatniego narzędzia walczył z szatanem. Utrzymywał kontakt ze Świętym Bernardem. Zmarł około 1159 roku. Jest przedstawiany jako opat.