22 lutego 2020

Sobota, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Św. Kwiryn z Sisaku

PATRON: Szczególne miejsca kultu: Sopron, Rzym.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „uzbrojony we włócznię”.

Kwiryn był biskupem Sisaku (łac. Siscia) w Chorwacji. Pierwsze informacje o nim pochodzą od Euzebiusza z Cezarei, który w 309 roku wspomina go wśród męczenników prześladowań za Dioklecjana. Starożytna Passio opisuje jego dzieje: został aresztowany i poddany przesłuchaniom, a po odmowie składania ofiar bożkom zabity ubiczowany i zamknięty w więzieniu, gdzie dokonywał nawróceń. Po kolejnych przesłuchaniach został skazany na śmierć i wrzucony do rzeki Sawy z kamieniem u szyi. Jego ciało, było początkowo strzeżone przez chrześcijan z Sabarii, następnie zostało przeniesione do Rzymu.

Przedstawia się go w szatach biskupich, bez szczególnej ikonografii.