15 października 2019

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Erazm

OPIEKUN: żeglarzy i rybaków Morza Śródziemnego. Przyzywa się go przy kolkach i w bólach rodzenia.

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, znaczy „godny miłości”.

Pochodził z Antiochii, zasiadł na stolicy biskupiej w Formii. Ukrywał się w Libanie, aby uciec przed prześladowaniami, ale został schwytany i poddany torturom. Odesłano go do cesarza, ale uwolnił go anioł, dzięki czemu mógł dokonać licznych nawróceń.

Został ponownie uwięziony i w końcu zabity około 303 roku. Według legendy, przed śmiercią znosił tortury, polegające na tym, że wyrwano mu wnętrzności za pomocą okrętowego kołowrotu.