27 listopada 2020

Piątek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Justyn

OPIEKUN: filozofów.

IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „uczciwy, prawy”.

Urodził się w Palestynie na początku II wieku w rodzinie o rzymskich korzeniach. Szukał prawdy, studiując dogłębnie najpierw filozofów greckich, a potem proroków biblijnych. Tą drogą doszedł do chrześcijaństwa i przyjął chrzest w 130 roku w Efezie.

Prowadził wielkie dzieło ewangelizacji, a w Rzymie otworzył nawet szkołę. Został aresztowany i ścięty z powodu swej wiary. Sobór Watykański II przywołał jego nauczanie w konstytucjach Lumen gentium i Gaudium et spes.

Jest przedstawiany w starożytnych szatach, a jego atrybutem jest zwoj