15 października 2019

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Petronela

ŚWIĘTA PETRONELA (MĘCZENNICA) PATRONKA: podróżnych, pielgrzymów, Rzymu. IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „z miejsca kamienistego”. Według inskrypcji znalezionych w katakumbach Domitylli, Petronela była męczennicą. Jednak tradycja ludowa uważa ją za córkę Świętego Piotra. Wiele źródeł myli informacje o niej. Prawdopodobnie żyła w Rzymie przed IV wiekiem, ale istnieją też przekazy mówiące, że dotarła tam ze Świętym Piotrem, który aby ją uchronić przed niedyskretnymi spojrzeniami, zsyłał na nią gorączkę, ilekroć ktoś miał ją odwiedzić. Jej kult rozpowszechnił się między IV a VI wiekiem. Przedstawia się ją z kluczami, atrybutem Świętego Piotra.