30 maja 2020

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Zdzisławy

Św. Petronela

ŚWIĘTA PETRONELA (MĘCZENNICA) PATRONKA: podróżnych, pielgrzymów, Rzymu. IMIĘ: pochodzi z łaciny i znaczy „z miejsca kamienistego”. Według inskrypcji znalezionych w katakumbach Domitylli, Petronela była męczennicą. Jednak tradycja ludowa uważa ją za córkę Świętego Piotra. Wiele źródeł myli informacje o niej. Prawdopodobnie żyła w Rzymie przed IV wiekiem, ale istnieją też przekazy mówiące, że dotarła tam ze Świętym Piotrem, który aby ją uchronić przed niedyskretnymi spojrzeniami, zsyłał na nią gorączkę, ilekroć ktoś miał ją odwiedzić. Jej kult rozpowszechnił się między IV a VI wiekiem. Przedstawia się ją z kluczami, atrybutem Świętego Piotra.
Niezbędnik katolika - Św. Petronela

30 maja 2020

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Zdzisławy

Błąd (#32)

Wystąpił wewnętrzny błąd serwera.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.