29 lipca 2021

Czwartek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza

Św. Joanna d'Arc

OPIEKUNKA: telegrafistów i pracowników radia.

PATRONKA: Francji.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Joanna urodziła się w Domremy we Francji około 1412 roku. Niepiśmienna wieśniaczka, od trzynastego roku życia słyszała głosy świętych, które wzywały ją do uwolnienia Francji, pustoszonej przez wojnę stuletnią (1339–1453). Zdradzona i osądzona jako heretyczka, została spalona na stosie w 1431 roku. Papież Kalikst III zarządził rewizję jej procesu w 1455 roku. Joanna została w pełni zrehabilitowana i w końcu kanonizowana w 1920 roku.

Często przedstawia się ją w zbroi z chorągwią w ręku.