16 października 2019

Środa, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Pasterzu, pasterzu, czy widzisz

1. Pasterzu, pasterzu, czy widzisz tam, o tam, o tam?
To szopa, to żłobek, dziś niebo je głosiło nam.
O, śpieszmy Dziecię uczcić czym prędzej!
Wszak to nasz Zbawca, Bóg nasz i Pan.
Sam chciał się w naszej urodzić nędzy,
I przyjąć biedny-biedny nasz stan.

Ref.:
O, śpieszmy więc uczcić czym prędzej to Dziecię,
to Bóg nasz i Pan.

2. Słyszałeś dzisiaj, jak nam niebiosa
głosiły dary wielkich swych łask,
Cudne to były Aniołów głosy!
Cudny ich twarzy piękności blask!
Pokój każdemu, kto dobrej woli!
Błogą nam z nieba przynieśli wieść.
Bóg się ku naszej skłonił niedoli,
Bóg między nami, nieśmy Mu cześć!
O Boskie Dziecię, przyjm naszą cześć.

Ref.:
O, śpieszmy więc uczcić czym prędzej to Dziecię,
to Bóg nasz i Pan.