25 lutego 2020

Wtorek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Nie tylko tam w szopce

1. Nie tylko tam w szopce, w Betlejem pasterze witali Cię, Panie
Ty przecież zostałeś tu z nami na ciągłe radosne witanie.
Bo gdy ręce się mozolą w tym przyziemnym szarym trudzie,
Gdy geniuszem myśli pchnięci
W kosmos śmiało lecą ludzie.

Ref.:
Ty z nami wciąż jesteś, o Panie,
Na ciągłe radosne witanie.
Chwała Bogu z aniołami, pokój, pokój między nami.

2. O Jezu z Maryi zrodzony, rodzicom Ty - Bóg błogosławisz.
Bo nowe na świat wznoszą życie.
A Tyś je od śmierci wybawił.
Chrystus - człowiek narodzony z nami się na zawsze zbratał,
W każdym z nas uobecniony miłość niesie dziś dla świata.

Ref.:
Ty z nami wciąż jesteś, o Panie,
Na ciągłe radosne witanie.
Chwała Bogu z aniołami, pokój, pokój między nami.