13 czerwca 2021

Niedziela, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Jedenasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Celestyn V (papież)

OPIEKUN: introligatorów. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza „przybyły z nieba”.

Pietro Angelerio, zwany Piotrem z Morrone, urodził się koło Isernii w 1215 roku. Początkowo był benedyktynem, potem wybrał życie pustelnicze. W 1294 roku, po ostrej egzorcie skierowanej do kardynałów, którzy w ciągu dwudziestu siedmiu miesięcy nie byli w stanie znaleźć następcy Mikołaja IV, został wybrany papieżem i przyjął imię Celestyn V.

Zrozumiawszy jednak, że jest narzędziem gier politycznych, zrezygnował z zasiadania na Stolicy Piotrowej po pięciu miesiącach. Jego następca, papież Bonifacy VIII, przetrzymywał go w więzieniu aż do śmierci, która nastąpiła w 1296 roku. Został kanonizowany w 1313 roku.