15 lipca 2020

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Św. Stanisław Papczyński (kapłan, założyciel marianów)

PATRON: dzieci poczętych i kobiet brzemiennych, doświadczających trudności podczas ciąży.

IMIĘ: pochodzenia słowiańskiego, oznacza „kogoś, kto ma się stać sławny”. Urodził się w Podegrodzie 18 maja 1631 roku, zmarł w Górze Kalwarii 17 września 1701 roku. Wstąpił do zakonu pijarów z powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia (w 1656 roku złożył śluby zakonne).

Zrażony tendencją do łagodzenia reguły, w 1670 roku poprosił o zwolnienie ze ślubów i jednocześnie wyraził zamiar założenia nowego zgromadzenia zakonnego. 30 września 1673 roku przybył do miejscowości Puszcza Korabiewska (obecnie Puszcza Mariańska) – tak rozpoczęła się historia Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (MIC).