12 czerwca 2021

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Św. Paschalis Baylon (zakonnik)

PATRON: bractw eucharystycznych.

IMIĘ: przymiotnik pochodzący od rzeczownika łacińskiego; oznacza „odnoszący się do Paschy”.

Urodził się w 1540 roku w Hiszpanii w Torre Hermosa, w skromnej rodzinie rolniczej. Był najpierw pasterzem, potem poprosił o przyjęcie do zakonu franciszkańskiego. Kiedy w 1564 roku został dopuszczony do ślubów w klasztorze Monfort w Walencji, z powodu pokory odmówił przyjęcia kapłaństwa i pozostał bratem laikiem. Był zakonnikiem usłużnym i żarliwym czcicielem Eucharystii. Zmarł w roku 1592, został kanonizowany w 1690 roku.

Przedstawia się go w habicie franciszkańskim, często jako adorującego Najświętszy Sakrament.