22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Katarzyna Sieneńska (dziewica i doktor kościoła)

OPIEKUNKA: pielęgniarek. Jej wstawiennictwa przywołuje się przy migrenach i w prośbach o dobrą śmierć (była także przyzywana w epidemiach dżumy).

PATRONKA: Europy, Włoch, Rzymu, pielęgniarek, strażników i strażaków.

IMIĘ: pochodzenia greckiego, znaczy „czysta”. Katarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w 1347 roku. Jako tercjarka dominikańska, początkowo prowadziła życie modlitwy i pokuty.

Następnie zajęła się problemami Kościoła: zabierała głos w sprawie schizmy zachodniej, z powodzeniem zachęcając papieża Grzegorza XI do opuszczenia Awinionu i powrotu do Rzymu. Katarzyna zmarła w 1380 roku. Kanonizowana w 1939 roku, w roku 1970 została ogłoszona doktorem Kościoła.

Przedstawia się ją noszącą stygmaty, czasem z krucyfiksem w ręce, z lilią lub księgą.