17 września 2021

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Św. Marcelin (papież)

IMIĘ: zdrobnienie od imienia Marceli, będącego z kolei spieszczeniem imienia Marek, które jest pochodzenia łacińskiego i znaczy „poświęcony bogu Marsowi”, „urodzony w marcu”.

Następca papieża Kajusa, Marcelin rządził stolicą Piotrową od 296 do 304 roku, kiedy to zmarł w następstwie prześladowań wywołanych przez cesarza Dioklecjana. Niewątpliwie był męczennikiem, ale nie jest jasne, czy został ścięty, czy też umarł z wyczerpania w więzieniu w następstwie tortur.

Wyróżniał się żarliwością i miłością. Nie ma odrębnej ikonografii, jest przedstawiany w szatach papieskich.