1 grudnia 2020

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Nie zapomnij!

Św. Tyburcjusz, Walerin i Maksym (męczennicy)

PATRON: Ziemi Czerskiej. Przyzywany jest podczas klęsk, sztormu. (Walerian)

IMIONA: wszystkie pochodzenia łacińskiego: Tyburcjusz znaczy „urodzony w Tivoli” (Tibur po łacinie); Walerian – „należący do rodu Valeria”, Maksym – „wielki”.

Walerian był poganinem, który się nawrócił dzięki Cecylii, swej czystej małżonce, a sam z kolei doprowadził do wiary swego brata Tyburcjusza. Obydwóch skazano za grzebanie zwłok innych męczenników.

Zostali ścięci razem z nawróconym przez nich prefektem Maksymem w 266 roku. Ich kult jest poświadczony w Rzymie już od V wieku. Bohaterowie tej tragedii są przedstawiani często razem, z palmą męczeństwa i koroną z kwiatów.