18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Zenon (biskup)

OPIEKUN: rybaków. Jest przyzywany w modlitwach, aby małe dzieci zaczęły mówić i chodzić, a także w czasie powodzi.

PATRON: miasta Werony. IMIĘ: pochodzi z greckiego, znaczy „przychodzący od Jowisza”.

Pochodził z Afryki, gdzie się urodził na początku IV wieku. Przybył do Werony i założył pierwszy kościół w tym mieście, którego był biskupem przez dziesięć lat. Walczył z pozostałościami pogaństwa i zwalczał herezję ariańską. Zmarł w Weronie w 372 roku. Jego kult był już rozpowszechniony około połowy V wieku. Przedstawia się go w szatach biskupich, z rybą i sprzętem do łowienia ryb