18 lutego 2020

Wtorek, VI Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Św. Ezechiel (prorok)

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „wyposażony w Bożą pomoc”. Ezechiel żył w VI wieku przed Chr. w Izraelu.

Po zwycięstwie Nabuchodonozora został deportowany do Babilonu w wieku około 25 lat. Przepowiadając rozwiewa fałszywe nadzieje wygnańców, prorokując, że przesiedlenie doprowadzi do katastrofy. Późniejsze zniszczenie Jerozolimy za sprawą Babilończyków w 587 roku jest historycznym potwierdzeniem wspomnianego proroctwa. Następnie przepowiedział Żydom nową nadzieję, potwierdzoną powrotem do ojczyzny po edykcie króla Cyrusa w 358 roku.

Jest przedstawiany jako starzec z długą, siwą brodą, niekiedy ze zwojem proroctw albo z podwójnym kołem skrzydlatym, jako upostaciowieniem jednej ze swych wizji.