16 czerwca 2021

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Julian z Toledo (biskup)

PATRON: Toledo. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza „należący do rodu Julia”.

Julian urodził się około 620 roku, a zmarł w 690 roku. Jego rodzice, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, po chrzcie skierowali go na wychowanie do katedry, gdzie jako dziecko został oblatem. Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie jako duchowny diecezjalny, a po śmierci metropolity Cyryka został wybrany arcybiskupem.

Pełnił swoją posługę z żarliwością, pasją, dyskrecją i odwagą, szczególnie troszcząc się o ubogich. Pozostawił po sobie liczne pisma. Jest przedstawiany w szatach biskupich, czasem też z koszem chleba.