31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Św. Julian z Toledo (biskup)

PATRON: Toledo. IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza „należący do rodu Julia”.

Julian urodził się około 620 roku, a zmarł w 690 roku. Jego rodzice, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, po chrzcie skierowali go na wychowanie do katedry, gdzie jako dziecko został oblatem. Po ukończeniu studiów otrzymał święcenia kapłańskie jako duchowny diecezjalny, a po śmierci metropolity Cyryka został wybrany arcybiskupem.

Pełnił swoją posługę z żarliwością, pasją, dyskrecją i odwagą, szczególnie troszcząc się o ubogich. Pozostawił po sobie liczne pisma. Jest przedstawiany w szatach biskupich, czasem też z koszem chleba.