18 września 2021

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Św. Celestyn (papież)

IMIĘ: pochodzenia łacińskiego, oznacza „przybyły z nieba”.

Celestyn I był papieżem w latach 422–432, a jego pontyfikat był bardzo pracowity. Na płaszczyźnie doktrynalnej sprzeciwiał się herezjom Pelagiusza i Nestoriusza.

Utrzymywał kontakty ze Świętym Augustynem przynajmniej od 390 roku, zaś na rok przed śmiercią tego ostatniego wystąpił w obronie jego nauczania. Napisał liczne listy pasterskie i dekretały, które miały istotny wpływ na kształt prawa kanonicznego. Zmarł w Rzymie w 432 roku.

Jest przedstawiany w szatach papieskich, bez szczególnej ikonografii