30 listopada 2020

Poniedziałek, I Tydzień Adwentu
Rok B, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Nie zapomnij!

Św. Wincenty Ferreriusz

OPIEKUN: kaznodziejów. Jest przyzywany przeciw piorunom, trzęsieniom ziemi i epilepsji. IMIĘ: pochodzi z łaciny, znaczy „zwycięski”. Urodził się w Walencji w 1350 roku, był dominikaninem i kaznodzieją. Działał niestrudzenie na rzecz jedności Kościoła, podzielonego w tym czasie przez schizmę zachodnią, mającego jednego papieża w Rzymie, a drugiego w Awinionie. Nawracał katarów i waldensów, próbował położyć kres wojnie stuletniej. Zmarł w Vannes w Bretanii w 1419 roku. Przedstawia się go w habicie dominikańskim, z książką i płomieniem w ręce; często ma palec wskazujący skierowany ku niebu.